Ceník

 

Registrační a manipulační poplatky:

  • registrační poplatek:

dospělí

50 Kč

 

děti

25 Kč

  • ztráta čtenářské legitimace

10 Kč

 
Další služby a poplatky:
  • poškození čárového kódu

10 Kč

  • rezervace (v případě písemné výzvy)

10 Kč

 

  • použití INTERNETU

zdarma

  • jiné využití počítače

5 Kč/15 min

  • tisk na A4 jednostranně

1 Kč/stránka

 

  • MVS (meziknihovní výpůjční služba) - dle poštovného

Upomínky:

1. upomínka (po 31 dnech i bez písemného upozornění)

7 Kč

2. upomínka (po dalších 31 dnech)

10 Kč

3. upomínka (po dalších 31 dnech)

20 Kč

  •  jestliže se čtenář dostaví do knihovny po 31 dnech po uplynutí          3. upomínky, hradí při této návštěvě 50,- Kč
  •  jestliže se nedostaví vůbec, řeší se poplatek právní cestou